Lloguer de grua per a col·locació de màquina de 12t. en interior de fàbrica.

El client ens va confiar la col·locació d’una màquina de 12t. que li lliuraven nova procedent de l’estranger.

Valorem diferents opcions tenint en compte diferents inconvenients.

Teníem molt poc espai per maniobrar dins de la nau, l’accés i l’espai interior eren molt reduïts.

El pis interior no era pla, la màquina s’havia de col·locar a l’interior de la zona d’embotellat i el sòl tènia els baixants del desguàs. Per aquesta raó, descartem l’opció d’entrar-la amb tanquetes.

Ens decantem per la utilització de la Grua Especial Ormig de 33t. la qual ens va permetre caminar amb la màquina, maniobrar a l’interior de la nau i col·locar la màquina en el seu lloc definitiu sense cap dificultat.