Cada vegada amb més freqüència els clients sol·liciten l’estudi i simulació d’una maniobra d’hissat en 3D.
En aquesta ocasió es va elaborar un projecte per al canvi d’un motor a l’interior d’una fàbrica.