Projecto simulació maniobra amb grua mòbil autopropulsada utilitzant Google Maps.

En aquesta ocasió el client ens va llogar una grua mòbil autopropulsada per pujar unes bigues de ferro en una coberta situada en un edifici del carrer Diputació de Barcelona.
El client necessitava presentar i poder ensenyar el projecte abans de ser realitzat.
Fent ús de les noves tecnologies i utilitzant Google Maps es va poder presentar una simulació de la maniobra com si fos real.