En aquesta ocasió ens trobem amb una dificultat molt important, el centre de transformació s’havia de col·locar a la Ronda de Dalt de Barcelona, amb el trànsit de vehicles que circulen diàriament per aquesta carretera.
Vam haver de coordinar tots els treballs a realitzar i els diferents passos a seguir, ja que en aquesta maniobra intervenien bastants persones.
La maniobra es va realitzar amb èxit gràcies a la col·laboració de la Guàrdia Urbana.