Col·locació d’una casa prefabricada a l’interior d’una solar.
En aquesta ocasió al client li interessava col·locar una casa prefabricada en la part posterior del seu propi habitatge.

Es va haver d’utilitzar una grua de 120tn. ja que teníem molta distància fins al lloc on s’havia de situar la casa.

Per a fer aquest treball, s’ha de tenir en compte la necessitat d’utilitzar útils d’hissat adequats, si l’hissat no es realitza correctament es pot danyar la casa prefabricada.