Transport i col·locació de centre de transformació a la muntanya.
En aquesta ocasió, el client ens va sol·licitar treure un centre de transformació de 22t. que estava situat a Sant Cugat del Vallès, transportar-ho a Sant Llorens de Saval i col·locar-ho a una ubicació de molt mal accés, enmig de la muntanya.
Ens trobem amb diferents inconvenients que vam haver de superar. Tenint en compte el pes de 22t. del centres de transformació i l’altura de 4.70m. tot el conjunt, no va ser gens fàcil passar pels camins que es van haver de passar, havent de tallar branques dels arbres i habilitant el camí anteriorment amb una retroexcavadora.
En la maniobra es va utilitzar una grua autopropulsada model Demag City, que per la seva capacitat i dimensions va ser la grua adequada per a fer el treball amb èxit.
Vam utilitzem també un camió de 4 eixos amb tracció total per al transport del centre de transformació.