Col·locació d’un dipòsit en un fossat dins d’una nau.

Per a la col·locació d’aquest dipòsit ens trobem amb diferents dificultats que es van haver de preveure abans de construir el dipòsit.

Els punts d’hissat es van haver de col·locar en els llocs adequat per a facilitar el arriostrament de les grues mòbils autopropulsades.

Per a entrar el dipòsit a la nau i col·locar-lo dins del fossat es van haver d’utilitzar dues grues mòbils de reduïda grandària amb capacitat de càrrega per a efectuar les maniobres, ja que el dipòsit cap a 14m. de llarg, 3m. de diàmetre i 14Tn. de pes.