El client havia de canviar l’EIX d’una corona d’una màquina situada a l’interior de la nau.

L’accés per a passar amb qualsevol vehicle era molt reduït, a l’interior tampoc teníem espai i a més s’havia de treballar a l’interior d’una indústria alimentària pel que es limitaven les opcions.

El treball el vam poder realitzar amb la ORMIG DE 10TM. És una grua elèctrica de grandària reduïda i amb una capacitat de càrrega òptima per a aquesta mena de treballs.