Col·locació d’un centre de transformació de 55Tm.

Per a la col·locació d’aquest centre de transformació ens trobem amb diferents dificultats.

S’havia de col·locar el centre de transformació en l’entrada de l’obra i era un problema molt important perquè es tancava de l’entrada de vehicles i paràvem l’obra, amb la pressa que corre acabar els treballs.

Un altre inconvenient que teníem és que el centre de transformació pesava 55Tm.

Optem per situar una grua autopropulsada de 200Tm. en un extrem i una grua autopropulsada de 120Tm. en un altre extrem, podent col·locar el centre de transformació en el seu lloc sense cap dificultat i deixant pas a l’obra que era el mes important.