Col·locació de màquina a l’interior de nau.

En aquesta ocasió es va haver de substituir una màquina per una altra a l’interior d’una indústria.

La dificultat major era el poc espai que teníem entre la màquina i la coberta superior.

Per a aquesta maniobra utilitzem la Grua Mòbil Autopropulsada Demag City de 60Tm. amb Runer.

Hauríem de destacar la utilització de l’acobli Runer que facilito la col·locació de la màquina.

Si no hagués estat per aquest accessori s’hauria d’haver canviat tot el procés de muntatge i desmuntatge, havent hagut d’utilitzar dues grues per a fer el canvi de màquines.