Col·locació d’equips de refrigeració a coberta amb grua de 120Tm. i plomins auxiliars.

En aquesta ocasió el client ens va deixar els equips de refrigeració en les nostres instal·lacions la setmana anterior de fer els treballs, els recepcionem i deixem en pupil·latge fins al dia que es van poder fer els treballs.

Gestionem els permisos d’ocupació de via pública amb l’Ajuntament.

Una vegada tot coordinat, transportem els equips a l’obra i es va realitzar la maniobra d’hissat.

D’aquesta manera li vam donar un servei complet al client facilitant-li tots els processos logístics amb el complicat que són.