La Plataforma Elevadora és una màquina destinada a pujar personal a diferents altures segons la necessitat del treball a realitzar.

Està formada per una cistella o plataforma envoltada d’una barana donant una seguretat a les persones que hagin de pujar.

La normativa que regula el bon funcionament de les Plataformes Elevadores PEMP és la norma UNEIX 58921 IN que regula el Ministeri d’Indústria, Energia i Comerç.

Un dels punts més importants establerts en aquesta normativa és la realització dels manteniments, revisions i inspeccions tècniques.

Les Plataformes Elevadores a més de les inspeccions obligatòries que marca l’organisme són necessàries unes revisions periòdiques per a garantir el correcte funcionament de la màquina. En aquest cas la nostra empresa té estrictament establert com a norma la revisió de cada màquina després de cada lloguer, garantint que la pròxima empresa que llogui la màquina la rebi en perfecte estat.

 • Existeixen diferents tipus de Plataformes Elevadores segons el treball a realitzar i les circumstàncies d’aquest:
 • Poden ser amb motor de gasoil i elèctriques. Aquestes últimes són ideals per a treballar a l’interior de les indústries.
 • Poden ser amb rodes massisses convencionals o amb rodes d’eruga. Aquestes últimes esmorteeixen l’impacte realitzat en el paviment per l’amplària de les erugues i pel pes que és inferior als altres models en relació a la mateixa altura d’abast.
 • Es podrien diferenciar en dues possibilitats de lloguer;
  • Plataformes Elevadores amb conductor.
  • Plataformes Elevadores sense conductor. (En el lloguer d’aquestes plataformes existeix la possibilitat de llogar-les també amb conductor o operari, si el client el sol·licita).

PLATAFORMES ELEVADORES AMB CONDUCTOR

 • PLATAFORMES ELEVADORES SOBRE CAMIÓ AMB CONDUCTOR

Les Plataformes Elevadores Sobre Camió poden aconseguir altures de treball des de 20 metres fins més de 100 metres, ens permet treballar a un radi superior a 30 metres. La cistella té una capacitat de càrrega de fins a 700kg. segons models. Es poden traslladar d’un lloc a un altre amb més facilitat, ja que estan muntades en un vehicle amb tracció ja sigui una furgoneta o un camió.

Aquesta classe de plataformes són ideals per a la poda d’arbres, manteniment en la il·luminació urbana, manteniment en parcs eòlics, manteniment de xarxes elèctriques.

Alguns models tenen uns avantatges que les diferències de la resta de plataformes elevadores:

 • Pot treballar darrere dels objectes gràcies a un braç mòbil.
 • És possible treballar en negatiu, és a dir per sota del nivell del vehicle. Aquesta característica et permet treballar per sota d’un rebaixi, en reparacions del lateral dels ponts etc.
 • Aquestes plataformes resisteixen molt bé les oscil·lacions provocades per la intensitat de l’aire, permetent fer el treball més precís, per exemple, realitzar un enregistrament, o treballs a 95m. d’altura.
 • L’angle de gir superior és de 180°
 • La capacitat de càrrega de la cistella pot ser de fins a 700Kg.
 • La cistella de treball és d’alumini i s’estén hidràulicament.
 • Es pot connectar una màquina elèctrica en la cistella, ideal per a treballs nocturns dins de ciutats evitant el soroll del motor del vehicle.
CONSULTI EL NOSTRE LLOGUER DE PLATAFORMES ELEVADORES AMB CONDUCTOR

PLATAFORMES ELEVADORES SENSE CONDUCTOR

 • PLATAFORMES ELEVADORES SENSE CONDUCTOR.

Les Plataformes Elevadores sobre Camió són ideals per a treballs en els quals ens hem de desplaçar molt sovint, per exemple, treballs de substitució d’enllumenat a les ciutats.

Plataformes Elevadores sobre Camió se solen llogar sense conductor quan no excedeixen d’una altura de treball des de 15 metres fins a 20 metres.

Aquestes plataformes elevadores es poden llogar amb carnet de turisme B1.

Tenen 4 estabilitzadors que et permeten anivellar la màquina i posicionar-la amb seguretat.

PLATAFORMES ELEVADORES SOBRE CAMIÓ SENSE CONDUCTOR
 • PLATAFORMES ELEVADORES ARTICULADES.

Les Plataformes Elevadores Articulades es caracteritzen per tenir diversos braços hidràulics que articulen permetent accedir a llocs de difícil accés.

Segons la necessitat, es poden llogar dos models diferents:

 • Plataformes Elevadores Articulades Dièsel.
  • Poden aconseguir una altura des de 12 metres fins a 43 metres.
  • Són ideals per a treballs en l’exterior.
 • Plataformes Elevadores Articulades Elèctriques.
  • Poden aconseguir una altura des de 12 metres fins a 20 metres.
  • Són ideals per a treballs en llocs tancats amb poca ventilació.

Aquestes plataformes no porten estabilitzadors per a poder anivellar-la. El terreny de treball ha de ser el més pla possible perquè no es bloquegi i impedeixi treballar.

CONSULTI EL NOSTRE LLOGUER DE PLATAFORMES ELEVADORES ARTICULADES DIÈSEL
CONSULTI EL NOSTRE LLOGUER DE PLATAFORMES ELEVADORES ARTICULADES ELÈCTRIQUES
 • PLATAFORMES ELEVADORES TELESCÓPIQUES

Les plataformes Elevadores Telescòpiques respecte a les Plataformes Elevadores Articulades hi ha algunes diferències que hauríem de destacar.

 • Les Plataformes Elevadores Telescòpiques tenen el braç principal recte sense articulacions, a diferència de les Plataformes Elevadores Articulades que el braç principal és articulat.
 • Les Plataformes Elevadores Telescòpiques ens permet treballar a un radi superior respecte a les Plataformes Elevadores Articulades sent les dues dels mateixos metres d’altura.
 • Disposem de Plataformes Elevadores Telescòpiques que aconsegueixen els 53 metres d’altura.
 • Són ideals per a treballs en exterior.
 • Aquestes plataformes no porten estabilitzadors per a poder anivellar-la. El terreny de treball ha de ser el més pla possible perquè no es bloquegi i impedeixi treballar.
CONSULTI EL NOSTRE LLOGUER DE PLATAFORMES ELEVADORES TELESCÒPIQUES
 • PLATAFORMES ELEVADORES DE TISORA

Les Plataformes Elevadores de Tisora poden ser de motor de combustió dièsel o elèctriques, per a poder adaptar-se a tots els llocs de treball.

Segons la necessitat, es poden llogar dos models diferents:

 • Plataformes Elevadores de Tisora Dièsel.
  • Poden aconseguir una altura des de 10 metres fins a 26 metres.
  • Són ideals per a treballs en l’exterior.
  • Disposen d’estabilitzadors per a poder anivellar en terrenys desnivellats.
  • Disposem de màquines des d’1.73 metres d’amplària fins a 2.36 metres d’ample.
  • Poden pujar pendents d’una 25% fins a un 50%.
  • Les capacitats de la cistella a més de tenir més espai tenen més capacitat de càrrega respecte a les altres plataformes elevadores, van des dels 227Kg. fins als 1134Kg.
  • Tenim l’opció de desmuntar o baixar les baranes de la cistella per a habilitar el pas per llocs de baixa altura.
 • Plataformes Elevadores de Tisora Elèctrica
  • Poden aconseguir una altura des de 10 metres fins a 17 metres.
  • Són ideals per a treballs a l’interior on hi ha poc soroll i poca extracció de gasos.
  • Disposem de màquines des de 0.80 metres d’amplària ideals per a treballar en poc espai, fins a 2.36 metres d’ample.
  • Les capacitats de la cistella a més de tenir més espai tenen més capacitat de càrrega respecte a les altres plataformes elevadores, van des dels 227Kg. fins als 1134Kg.
  • Tenim l’opció de desmuntar o baixar les baranes de la cistella per a habilitar el pas per llocs de baixa altura.
CONSULTI EL NOSTRE LLOGUER DE PLATAFORMES ELEVADORES DE TISORA DIÈSEL
CONSULTI EL NOSTRE LLOGUER DE PLATAFORMES ELEVADORES DE TISORA ELÈCTRICA
 • PLATAFORMES ELEVADORES SOBRE ERUGA ARTICULADA HIBRIDA

La Plataforma Elevadora Sobre Eruga pot funcionar amb motor de combustió (dièsel o gasolina), i també pot funcionar amb bateria elèctrica.

Aquesta plataforma és ideal per a interior o exterior amb espais reduïts.

La Plataforma Elevadora Sobre Eruga és ideal per a treballar prop d’hospitals, en llocs que es requereixi el màxim silenci i que les emissions contaminants estiguin prohibides.

Com una dels avantatges principals podríem destacar el seu pes total respecte a les altres plataformes amb igual mesura d’altura.

Podríem destacar també el sistema d’erugues de goma per a desplaçar-se, que juntament amb el seu pes més reduït permet impactar menys pressió en el terreny.

CONSULTI EL NOSTRE LLOGUER DE PLATAFORMA ELEVADORA SOBRE ERUGA