En aquesta ocasió el client necessitava sanejar una balconada situada en la part superior de la xemeneia a 95 metres d’altura.

Va ser un treball bastant complex, ens trobem amb diferents dificultats que vam haver de solucionar.

S’havien de pujar persones a 95 metres d’altura per realitzar el sanejament de la balconada i feia falta un mitjà d’elevació que reunís totes les característiques legals per a tal fi, i a més estàvem limitats per l’espai hàbil que teníem, tenint en compte que s’havia d’accedir a tot el contorn de la xemeneia.

Aquestes dificultats es van poder superar amb el lloguer d’una plataforma aèria Bronto Skyliftde 101 metre de ploma. Aquesta plataforma reuneix tots els requisits de seguretat que marca el Reial decret RD1644/2008, sent competència del Ministeri d’Indústria. Regula les condicions de seguretat que han de reunir els productes comercialitzats en la Unió Europea.

La plataforma aèria Bronto Skilift 101 a més de reunir totes les normes de seguretat, disposa de 4 sistemes diferents d’evacuació en cas d’avaria de la màquina que et permet poder baixar a les persones al sòl.

Per poder realitzar aquesta maniobra es va haver de realitzar una avaluació de riscos específica per a aquest treball, un estudi d’elevació i una simulació en 3D de tot el procés de la maniobra.