CAMIONS PLOMA AMB CAIXA, PETITS I DE GRAN TONATGE (EQUIPATS AMB JIB).

Camions ploma amb caixa de diverses dimensions per als diferents treballs a realitza. Et permet el transport de peces, de pesos variats, de mesures especials, carregar-los en el lloc d’origen, descarrega’ls en la destinació, fins i tot col·locar-los en el seu lloc definitiu.

Depenent de les necessitats dels treballs que hagi de realitzar el client haurem d’optar per un camió grua amb unes característiques o altres.

S’hauria de tenir en compte la càrrega a transportar, dimensions, volums i pesos.

Disposem de diferents models de Camió Grua amb caixes de 4 metres fins a 8 metres de longitud.

Hem de tenir en compte la càrrega que ha d’elevar el Camió Grua i el lloc on s’ha de posicionar.

Disposem de camions amb ploma que aconsegueixen els 58 metres d’altura i 50 metres de ràdio.

Alguns d’aquests Camions Grua se’ls pot acoblar una cistella homologada apta per a pujar personal, amb certificat d’indústria i tota la documentació necessària per a realitzar aquesta classe de treballs amb la major tranquil·litat.

Disposem de Camions Grua amb JIB la qual cosa ens permet salvar l’altura d’un edifici podent aprofundir més amb la càrrega suspesa, i fer treballs que serien impossibles si no fos per la ploma auxiliar JIB

CAMIÓ PLOMA AMB CAIXA PETITS.

Camió ploma de reduïdes dimensions, amb una caixa útil de 4m., per a treballs a realitzar en espais reduïts.

>> Dades tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

CAMIÓ PLOMA AMB CAIXA MITJANS.

Camions ploma de 2 i 3 eixos, amb caixa útil de 6 m. i 7m., equipats amb “JIB”. Amb plomes de fins a 27m. de longitud. Capaços de hissar una càrrega de 8Tm.

>> Dades tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

CAMIÓ PLOMA AMB CAIXA GRANS.

Camions emploma de 4 eixos, amb caixa útil de 6m., equipats amb “JIB”, amb emplomis de fins a 30m. de longitud. Capaços d’hissar una càrrega de 22t.

>> Dades tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

CAMIÓ PLOMA AMB JIP I CISTELLA HOMOLOGADA DE SÈRIE

Camió ploma de 5 eixos, sense caixa útil per a carregar material, equipat amb “JIB”. Té una ploma de 50m. de longitud, aconseguint una altura de 58m.

Està equipat de sèrie amb una cistella homologada apta per a elevar personal.

>> Dades tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ