CAMIONS PLOMA AMB CAIXA, PETITS I DE GRAN TONATGE, (EQUIPATS AMB JIP).

Camions ploma amb caixa de diverses dimensions per als diferents treballs a realitza. Et permet el transport de peces, de pesos variats, de mesures especials, carregar-los en el lloc d’origen, descarrega’ls en la destinació, fins i tot col·locar-los en el seu lloc definitiu.

CAMIÓ PLOMA AMB CAIXA PETITS.

Camió ploma de reduïdes dimensions, amb una caixa útil de 4m., per a treballs a realitzar en espais reduïts.

>> Dades tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

CAMIÓ PLOMA AMB CAIXA MITJANS.

Camiones pluma de 2 y 3 ejes, con caja útil de 6m. y 7m., equipados con “JIP”. Con plumas de hasta 27m. de longitud. Capaces de izar una carga de 8Tm.

>> Datos técnicos

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

CAMIÓ PLOMA AMB CAIXA GRANS.

Camions emploma de 4 eixos, amb caixa útil de 6m., equipats amb “JIP”, amb emplomis de fins a 30m. de longitud. Capaços d’hissar una càrrega de 22t.

>> Dades tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ