La Tractora Grua és una variant del Camió Grua rígid, amb la diferència que el cap tractor va independent a la caixa. Aquesta característica et permet una sèrie d’avantatges.

Com a avantatges podríem destacar la possibilitat de poder enganxar una plataforma o una góndola, la qual cosa permetria transportar pesos i volums més grans.

La Tractora Grua pot fer els treballs sense necessitat d’enganxar cap remolc, d’aquesta manera ens permet accedir a llocs amb accessos reduïts i fer treballs de més envergadura que amb un camió rígid petit ja que la grua pot ser de més capacitat de càrrega.

Depenent de les necessitats dels treballs que hagi de realitzar el client haurem d’optar per una Tractora Grua amb unes característiques o altres.

S’hauria de tenir en compte la càrrega a transportar, dimensions, volums i pesos.

Disposem de diferents models de Tractores Grua amb caixes petites de 4 metres acoblables a la 5a roda, la qual cosa realitzaria les funcions de Camió Grua rígid. Disposem de Tractores Grua que poden enganxes un remolc plataforma pla de fins a 12m. de longitud extensible, o una góndola amb llit baix de 9 metres de longitud extensible.

Hem de tenir en compte la càrrega que ha d’elevar la Tractora Grua i el lloc on s’ha de posicionar.

Disposem de tractores amb ploma que aconsegueixen els 40 metres d’altura i 35 metres de ràdio.

Algunes d’aquestes Tractores Grua se’ls pot acoblar una cistella homologada apta per a pujar personal, amb certificat d’indústria i tota la documentació necessària per a realitzar aquesta classe de treballs amb la major tranquil·litat.

Disposem de Tractores Grua amb JIB la qual cosa ens permet salvar l’altura d’un edifici podent aprofundir més amb la càrrega suspesa, i fer treballs que serien impossibles si no fos per la ploma auxiliar JIB.

TRACTORA PLOMA MIDA MITJANA 

Tractoras ploma equipades amb “JIB”, amb plomes de fins a 27m. de longitud. Per la seva mida reduïda són ideals per feines en espais de difícil accés. Capaços d’hissar una càrrega de 8t. Es pot utilitzar amb plataforma de 12m. de longitud, i amb góndola.

>> Dades tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

TRACTORA PLOMA GRANS.

Tractoras ploma equipades amb “JIB”, amb plomes de fins a 30m. de longitud. Per la seva mida reduïda són ideals per feines en espais de difícil accés Capaços d’hissar una càrrega de 22t. Es pot utilitzar amb plataforma de 12m. de longitud, i amb góndola.

>> Dades tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ