LLOGUER DE TOTA MENA DE GRUES I MÀQUINES ELEVADORES
Lloguer de grues, lloguer de grues tot terreny, lloguer de grues especials, lloguer de camions ploma, lloguer de tractores ploma, transports especials, transports de maquinària, lloguer de plataformes elevadores sense conductor,
lloguer de plataformes aèries amb conductor, lloguer de carretons elevadors…

LA SOLUCIÓ AL TEU ABAST

Empresa especialitzada en tot el relacionat en lloguer de maquinària d’elevació de tot tipus, des d’un piano fins a qualsevol element amb grans volums, dimensions i pesos. Lloguer de grues, lloguer de camions ploma, lloguer de plataformes elevadores.

L’objectiu de l’empresa Román Maquinària d’Elevació S.L. és donar un servei personalitzat a cada client, intentant assessorar i ajudar en l’elecció més adequada a cada treball, estudiant cada cas i elaborant un estudi d’ell.

Tots sabem el valuós que és el temps per a les persones, coordinar els diferents treballs que engloben un muntatge o desmuntatge de maquinària en la indústria, coordinar les càrregues i descàrregues de maquinària, permisos especials, ocupació de Via pública, i tantes coses que ens ocupen un temps el qual podríem dedicar a la nostra activitat, per això a Grues Román et realitzem la tasca “Clau en mà”, ocupant-nos de tots els detalls de principi a fi.

lloguer de grues lloguer de camions

ELS NOSTRES SERVEIS

Podem oferir-los una àmplia gamma de serveis:

 • Lloguer de grues Mòbils autopropulsadas de 40t. Fins a 500t.
 • Lloguer de grues especials per feines en llocs inaccessibles, de gasoil i elèctriques.
 • Moviment de maquinària amb personal especialitzat, equips adequats per a cada maniobra;
  • Gats hidràulics.
  • Carretons elevadors.
  • Pòrtic de fins a 450t.
  • Grues especials elèctriques i diésel.
 • Lloguer de camions ploma amb caixa, petits i de gran tonatge, amb plomes de fins a 58m., equipats amb jib y cistella homologada per pujar personal.
 • Tractoras plomes de diferents capacitats de càrrega, equipades amb jib, pots enganxar una plataforma o una góndola, depenent de les necessitats del servei.
 • Transports especials de diferents categories;
  • Dipòsits.
   • Portatubs
  • Estructures metàl·liques.
  • Maquinària de tot tipus.
  • Capacitat fins 400Tm.
 • Programació i estudi de les maniobres, (plànols de disseny en AUTOCAD).
 • Lloguer de plataformes aèries amb conductor per a personal fins a 101m. d’alçada.
 • Lloguer de plataformes elevadores sense conductor per a personal fins a 57m. d’alçada.
 • Lloguer de carretons elevadors diésel amb capacitat de fins a 16t.
 • Lloguer de grues especials tipus, (mini grues aranyes elèctriques, robots per la col·locació de vidres amb ventoses elèctriques, etc.) Consultar disponibilitat de lloguer mini grua aranya sense conductor.

SIMULACIÓ DE PROJECTES EN 3D

Sent pioners en lloguer de tot el relacionat amb temes d’elevació, donem a conèixer alguns dels nostres serveis realitzats en 3D.

El client té la possibilitat de poder visualitzar les maniobres que ha de realitzar com si fos una realitat abans de ser executades, podent estudiar-les i programar-les amb els seus departaments corresponents.

 

FACI CLIC AQUÍ PER A INFORMAR-SE

SIMULACIÓ 3D: LLOGUER DE PLATAFORMA AÈRIA PER SANEJAR BALCONADA SUPERIOR XEMENEIA

En aquesta ocasió el client necessitava sanejar una balconada situada en la part superior de la xemeneia a 95 metres d’altura.
Va ser un treball bastant complex, ens trobem amb diferents dificultats que vam haver de solucionar.
S’havien de pujar persones a 95 metres d’altura per realitzar el sanejament de la balconada i feia falta un mitjà d’elevació que reunís totes les característiques legals per a tal fi, i a més estàvem limitats per l’espai hàbil que teníem, tenint en compte que s’havia d’accedir a tot el contorn de la xemeneia.
Aquestes dificultats es van poder superar amb el lloguer d’una plataforma aèria Bronto Skyliftde 101 metre de ploma. Aquesta plataforma reuneix tots els requisits de seguretat que marca el Reial decret RD1644/2008, sent competència del Ministeri d’Indústria. Regula les condicions de seguretat que han de reunir els productes comercialitzats en la Unió Europea.
La plataforma aèria Bronto Skilift 101 a més de reunir totes les normes de seguretat, disposa de 4 sistemes diferents d’evacuació en cas d’avaria de la màquina que et permet poder baixar a les persones al sòl.
Per poder realitzar aquesta maniobra es va haver de realitzar una avaluació de riscos específica per a aquest treball, un estudi d’elevació i una simulació en 3D de tot el procés de la maniobra.

FACI CLIC AQUÍ PER A INFORMAR-SE

CLIENTS QUE CONFIEN EN NOSALTRES

ELS NOSTRES ÚLTIMS PROJECTES

Col·locació d’una piscina en interior de parcel·la.

Col·locació d'una piscina en interior de parcel·la. En aquesta ocasió el client necessitava col·locar una piscina prefabricada darrere de l'habitatge, ja que era el lloc que havien triat i que millor s'adaptava segons les seves [...]

Col·locació de màquina a l’interior de nau.

Col·locació de màquina a l'interior de nau. En aquesta ocasió es va haver de substituir una màquina per una altra a l'interior d'una indústria. La dificultat major era el poc espai que teníem entre la [...]