Plataformes aèries sobre camió i amb xofer. Gran capacitat quant a l’abast de treball, com en la càrrega permesa. Estan equipades per connectar qualsevol màquina en la cistella, per exemple, una radial, algun focus auxiliar, un compressor, etc. evitant col·locar un cable del sòl a la part superior. Poden funcionar elèctricament, per a l’execució de treballs nocturns, evitant sorolls.

Plataforma aèria de 37m.

Plataforma aèria sobre camió amb 37m d’alçada de treball
Giro 360º
Capacitat de càrrega 300Kg.

>> Dades tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

Plataforma aèria de 54m.

Plataforma aèria sobre camió amb 54m d’alçada de treball.
Gir 360º
Capacitat de càrrega 600Kg.

>> Dades técniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

Plataforma aèria de 70m.

Plataforma aèria sobre camió amb 70m. d’alçada de treball.
Gir 360º
Capacitat de càrrega 5 persones.

>> Dades tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

Plataforma aèria de 101m.

Plataforma aèria sobre camió amb 101m. d’alçada de treball.
Gir 360º
Capacitat de càrrega 440kg.

>> Dades tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ