Plataformes aèries sobre camió i chofer. Gran capacitat quant a l’abast de treball, com en la càrrega permesa. Estan equipades per connectar qualsevol màquina en la cistella, evitant col·locar un cable del sòl a la part superior. Poden funcionar elèctricament, per a l’execució de treballs nocturns, evitant sorolls.

Plataforma aèria de 37m.

Plataforma aèria sobre camió amb 37m d’altura de treball
Giro 360º
Capacitat de càrrega 300Kg.

>> Dades tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

Plataforma aèria de 54m.

Plataforma aèria sobre camió amb 54m d’altura de treball.
Gir 360º
Capacitat de càrrega 600Kg.

>> Dades técniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

Plataforma aèria de 70m.

Plataforma aèria sobre camió amb 70m. d’altura de treball.
Gir 360º
Capacitat de càrrega 5 persones.

>> Dades tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ