És la solució idònia per a elevar pesos, facilitant l’esforç humà en els treballs d’elevació de càrregues. Treballs els quals no podria realitzar si no fos per l’ajuda d’aquests equips.

Disposem d’una gran varietat de grues de tota mena, cadascuna adequada per a una mena de treball diferent.

Grues mòbils autopropulsades de gran tonatge, adequades per a l’elevació de grans pesos i volums.

Grues mòbils autopropulsades tot terreny des de 40Tm. fins a 500Tm. adequades per a desplaçar-se per tota classe de terrenys i amb una gran maniobrabilitat.

La grua tot terreny autopropulsada és una grua per a treballs pesats, posseeix les característiques tant de grua sobre camió, com a grua per a conduccions en circumstàncies extremes, aquesta pot desplaçar-se ràpida i contínuament, o treballar en llocs amb fang i limitats. La velocitat de desplaçament és considerable, podent arribar a qualsevol lloc. El sistema de direcció és multi-eix, de tres direccions, que ens permet realitzar les maniobres en molt poc espai.

CONSULTI EL NOSTRE LLOGUER DE GRUES MÒBILS AUTOPROPULSADES

Grues Especials de reduïdes dimensions, capaces de moure’s per l’interior d’indústries amb espais reduïts. Grues que poden ser de combustió de gasoil i elèctriques. Diferents models per a poder adaptar-se als diferents escenaris.

  • Disposem de Grues Especials que es desplacen per mediació de cadenes de goma. En alguns vehicles poden ser de color blanc per a no marcar el sòl dins de la indústria.
  • Disposem de Grues Especials que es poden desplaçar amb motor de gasoil i motor elèctric, evitant combustió de gasos dins de recintes amb poca ventilació.
  • Disposem de Grues Especials amb diferents formes de plomes en les quals se’ls pot col·locar accessoris depenent dels treballs que s’hagin de realitzar. A les plomes se’ls pot acoblar plomins auxiliars, ploma denominada “JIB” Auxiliar, allargaderes etc.
  • Disposem de ventoses elèctriques i robot per a la col·locació de vidre.
  • Cada fitxa de grua disposa d’un enllaç amb les Dades Tècnic de cada vehicle on poden veure les dimensions, capacitat de càrrega i característiques.
CONSULTI EL NOSTRE LLOGUER DE GRUES ESPECIALS

ACCESSORIS

Grues mòbils autopropulsades equipades amb accessoris especials tipus plomins, plomins especials denominat runer, els quals faciliten els treballs en els quals la maquina o peça a hissar està situada en algun punt amb poca altura.

Disposem d’accessoris per a facilitar l’hissat dels equips, accessoris tipus balancins, separadors, eslingues de diferents models i capacitats, cadenes regulables etc.

Podem oferir-los els nostres serveis de lloguer de grues per tota Catalunya, disposem de delegacions a les comarques de: Girona, Barcelona, Alt Penedès, Baix Penedès, Tarragona i Lleida.

CONSULTI EL NOSTRE LLOGUER D’ACCESSORIS

Lloguer de grues a Barcelona

Lloguer de grues a Tarragona

Lloguer de grues a Lleida

Lloguer de grues a Girona