La grua tot terreny autopropulsada és una grua per a treballs pesats, posseeix les característiques tant de grua sobre camió, com a grua per a conduccions en circumstàncies extremes, aquesta pot desplaçar-se ràpidament i contínuament, o treballar en llocs fangosos i limitats. La velocitat de desplaçament és considerable, podent arribar a qualsevol lloc. El sistema de direcció és multieix, de tres direccions, que ens permet realitzar les maniobres en molt poc espai.

Disposem de Grues mòbils autopropulsades tot terreny des de 40Tm. fins a 500Tm. adequades per a desplaçar-se per tota classe de terrenys i amb una gran maniobrabilitat.

Totes les Grues mòbils autopropulsades tot terreny estan equipades amb accessoris especials tipus plomins, plomins especials denominat Runer, els quals faciliten els treballs en els quals la màquina o peça a hissar està situada en algun punt amb poca altura.

Disposem d’accessoris per a facilitar l’hissat dels equips, accessoris tipus balancins, separadors, eslingues de diferents models i capacitats, cadenes regulables etc.

Cada fitxa de grua disposa d’un enllaç amb les Dades Tècniques de cada vehicle on poden veure les dimensions, capacitat de càrrega i característiques.

Grua de 40Tm. LTM 1040/1

Grua amb 30m. de ploma hidràulica. Plumines auxiliars de 8,1m. i 14,5m.

>> Dades tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

Grua de 50Tm. DEMAG AC40-CITY

Grua compacta, és adequada per treballar en llocs reduïts, ideal per al moviment de maquinària, està equipada amb un plumín “RUNER”, el qual ens permet treballar en llocs amb poca altura.

>> Dades tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

Grua de 50Tm. LTM 1050 3.1

Grua amb 38m. de ploma hidràulica. Plumines auxiliars de 9,2m. i 16m. Està equipada amb un plumín “RUNER”, que ens permet treballar amb dos cabrestantes i realitzar maniobres en llocs amb poca altura.

>> Dades tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

Grua de 60Tm. (Compacta)

Grua amb 40m. de ploma hidràulica. Plumines auxiliars de 9,5m. i 16m.

>> Dades tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

Grua de 60Tm. LTM 1060/2

Grua amb 42m. de ploma hidràulica.Plumines auxiliars de 9,5m. i 17m.

>> Dades Tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

Grua de 70Tm. LTM 1070 4.1

Grua amb 50m. de ploma hidràulica. Plumines auxiliars de 9,5m. i 16m. Està equipada amb un plumín “RUNER”, que ens permet treballar amb dos cabrestants i realitzar maniobres en llocs amb poca altura. Plumines amb angulació hidràulica.

>> Dades tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

Grua de 80Tm. AC-080/2

Grua amb 50m. de ploma hidràulica. Plumines auxiliars de 9,2m. i 17,6m. Està equipada amb un plumín “RUNER”, que ens permet treballar amb dos cabrestantes i realitzar maniobres en llocs amb poca altura.

>> Dades tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

Grua de 100Tm. LTM 1095/5.1

Grua amb 58m. de ploma hidràulica. Plumines auxiliars de 10.5m. i 19m. Està equipada amb un plumín “RUNER”, que ens permet treballar amb dos cabrestants i realitzar maniobres en llocs amb poca altura. Plumines amb angulació hidràulica.

>> Dades tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

Grua de 130Tm LTM 1130 5.1 

Grua amb 60m. de ploma hidràulica. Plumines auxiliars de 10,8m. i 19m. Extensió auxiliar de 14m. Longitud de ploma total 92m. Plumines amb angulació hidràulica.

>> Dades tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

Grua de 160Tm. LTM 1160 5.1

Grua amb 62m. de ploma hidràulica.Plumines auxiliars de 5,4m.-12,2m.-22m-29-36m. Extensió auxiliar de 7m. Longitud de ploma total 97m.

>> Dades tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

Grua de 220Tm. LTM 1220 5.2

Grua amb 60m. de ploma hidràulica. Plumines auxiliars de 5,4m.-12,2m.-22m-29-36m. Extensió auxiliar de 7m. Longitud de ploma total 103m. Plumines amb angulació hidràulica.

>> Dades tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

Grua de 300Tm. LTM 1300 6.1

Grua amb 60m. de ploma hidràulica.Plumines fixos de 49m. Plumines abatibles de 70m. Longitud de ploma total 110m.

>> Dades tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

Grua de 300Tm. GMK 6300L

Grua amb 80m. de ploma hidràulica. Plumines fixos de 37m. Plumines amb angulació hidràulica. Longitud de ploma total 117m. Equipada amb doble cabrestant

>> Dades tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

Grua de 500Tm. AC-500/2

Grua amb 50m. i 84m. de ploma hidràulica. Plumines fixos de 91m. Plumines amb angulació hidràulica. Longitud de ploma total 149

>> Dades tècniques

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ