Vivim en una societat de continus avanços tecnològics, els clients cada dia són més exigents. Per aquest motiu intentant oferir un servei més exclusiu, hem creat un nou departament de 3D. L’objectiu és poder oferir-li al client la possibilitat de visualitzar el projecte que hagi de realitzar abans de ser executat.

La simulació que els presento a continuació “LLOGUER DE GRÚA AUTOPROPULSADA PER A LA COL·LOCACIÓ D’UNA SITJA EN INTERIOR DE COBERTA”, podran comprovar pas per pas els diferents moviments que cal realitzar per a l’execució de la maniobra.

El client ens ha encarregat el transport d’una sitja i la col·locació dins d’una nau per sobre de la coberta.

En aquesta ocasió és necessari a més del lloguer del transport, el lloguer d’una grua autopropulsada de 200t. per a la col·locació de la sitja dins de la nau per la coberta, i el lloguer d’una grua de 40t. per realitzar la retinguda evitant que es recolzi la sitja en el sòl.