Disposem d’una gran varietat de semirremolcs de tot tipus, cadascun adequat per a un tipus de treball diferent. A dia d’avui disposem de permisos especials para gairebé totes les carreteres d’Espanya, la qual cosa suposa poder planificar i realitzar qualsevol transport en el menor temps possible, minimitzant les esperes que suposa l’obtenció d’un permís especial.

Estudi de viabilitat, gestió d’escortes, coordinar les càrregues i descàrregues de les mercaderies.

Transports especials de dipòsits

Góndoles porta tubs que ens permeten portar la càrrega a 0mm. del sòl per facilitar el pas pels ponts.
Góndoles extensibles per a dipòsits de més de 30m. de longitud.

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

Transport d’estructures metàl·liques

Plataformes extensibles fins a 47m. de longitud, adequades per transportar qualsevol tipus d’estructura, prefabricat de formigó etc..

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

Transport de maquinària de tot tipus

Góndola amb coll desmuntable, adequada per a les càrregues per davant. És ideal per al transport de maquinària d’obra pública, grues mòbils etc.

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

Transport de vaixells

Góndoles amb accessoris adequats per al transport d’embarcacions.

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ